خشونت علیه زنان پدیده ای بسیار پیچیده است که ریشه های عمیق آن را باید در روابط قدرت مبتنی بر جنسیت، هویت خویش، نمادهای اجتماعی و جنسیت جستجو کرد. مقابله با خشنونت علیه زنان بدون همکاری و هماهنگی موسسات درمانی، قضائی، پلیس و سایر نهادهای مردمی امکان پذیر نمی باشد و هر ابتکاری که برای حذف خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه می شود باید اعتقادات فرهنگی و ساختارهای اجتماعی جوامع را در برگیرد و به منظور افزایش هر چه بیشتر کارایی چنین راهکارهایی باید از تجربیات و امکانات نهادهای مذکور در بالا استفاده کرد.

 

 

در این پایان نامه به راه کارهای عملی و اقدامات ملی برای مبارزه با پدیده خشنوت علیه زنان می پردازیم.

 

 

 

ساز و کارهای مقابله با خشونت علیه زنان:

با استفاده از اطلاعات آماری از90 کشور در دنیا نشان می دهد که 4 عامل در کنار هم میزان بالایی از خشونت علیه زنان در جامعه را پیش بینی می کند. (مولاوردی، 1385، ص 211)
1.    نابرابری اقتصادی بین زنان ومردان
2.    الگوی استفاده ازخشونت جسمی برای حل اختلافات
3.    اقتدار مرد وکنترل تصمیم گیری ها در خانه توسط او
4.    محدودیت های طلاق برای زنان

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-11- تعریف خشونت:    3
1-11-1- حریم خصوصی:    6
1-11-2- حریم عمومی:    7
1-12- ریشه های خشونت:    9
1-13- آثار و عواقب خشونت علیه زنان:    11
1-14- انواع خشونت علیه زنان:    12
1-14-1- خشونت علیه زنان در خانواده و آثار آن:    12
1-14-2- خشونت جسمی و آثار آن:    13
1-14-3- خشونت جنسی و آثار آن:    13
1-14-4- خشونت روانی و آثار آن:    13
1-14-5- خشونت سیاسی و آثار آن:    14
1-14-6- خشونت مبتنی بر جنسیت:    14
1-15- جمع بندی:    16


فصل دوم:    چارچوب مفهومی موضوع در نظام جزای سازمان بین الملل    18
3-1- ساز و کارهای مقابله با خشونت علیه زنان:    20
3-1-1- مراحل مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان:    20
مرحله اول: پایان سکوت و مبارزه با معضل    20
مرحله دوم: حمایت از زنان و دختران    21
مرحله سوم: اصلاحات قانونی و توسعه سیاست ها    21
مرحله چهارم : مبارزه با تحمل خشونت و تغییر نگرش مردان    22
3-1-2- راه کارهای عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان:    22
3-2- تغییر مردان:    24
3-3- تغییرات  قانونی:    25
3-4- چند وظیفه برای کنترل خشونت علیه زنان:    26
3-5- راه حل های مقابله با خشونت علیه زنان در چندکشور اسلامی (بنگلادش - تاجیکستان - کویت - اردن)    29
3-6- برنامه عملی ملی زنان برای مقابله با خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران:    34
3-7- کمال مطلوب    36
3-8- تکالیف دولت:    37
3-9- تکالیف فعالان حقوق زن:    38
3-10- جمع بندی:    39
فهرست منابع:    40